TITLUL PROIECTULUI

IMPLEMENTAREA MĂSURILOR ANTICORUPȚIE LA NIVELUL UAT MUNICIPIUL HUNEDOARA

Codul proiectului: cod SIPOCA 1123 / cod MySMIS2014+ 151716

Beneficiar: Municipiul Hunedoara

Durata de implementare a proiectului: 12 luni începând cu data de 26.10.2021

Obiectivul generalal proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Obiective specifice ale proiectului

O.S.1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare.

O.S.2. Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât și în rândul cetățenilor.

O.S.3. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

Rezultate așteptate:

  • Rezultat proiect 1 – 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE
  • Rezultat proiect 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016
  • Rezultat proiect 3 – 1 CERTIFICAT ISO 37001
  • Rezultat proiect 4 – 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETAȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE
  • Rezultat proiect 5 – 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE
  • Rezultat de proiect 6 – PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII – 30 persoane

Valoare totală proiect:

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 414.834,00 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 406.537,32 lei din care:

  • 352.608,90 lei cofinanțare din Fondul Social European;
  • 53.928,42 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8.296,68 lei.